Moderaterna körde över stadens experter

506

Vårvintern förra året presenterades förslaget till Slussens ombyggnad. Det var dåligt och mötte en storm av protester från stockholmarna och arkitekter och andra yrkeskunniga i frågan. Att den vackra och världsberömda panoramavyn från Mälaren till Saltsjön skulle förstöras, en lodrät ”mur” skapas mellan Gamla Stan och Södermalm, och att trafiklösningen inte höll måttet var några saker som kritiserades hårt.

Nu skriver journalisten Kajsa Althén i Svenska Dagbladet att stadens egna experter ett år tidigare också hade underkänt förslaget. De ansåg Foster/Bergs förslag var ett av de svagaste.

Läs hennes artikel om hur det gick till när moderaterna och Sten Nordin ratade Nyréns nya förslag, som var ett av de förslag som bäst motsvarade de krav kommunen ställt när uppdraget att gestalta Slussen omdaning lades ut på fem arkitektkontor 2008. Kraven gällde bland annat att värna om utblickarna och platsens historiska värden och skapande av nya kulturaktiviteter och samlingsplatser.

SvD Kulturdebatt: ”Stadens experter kördes över”

www.slussen.nu finns länkar till dokument och debattartiklar som skrivits det senaste året om Slussen.