Stenarbetare

Stenarbetare på Gotland

FOTOGRAFISKA BERÄTTELSER #4

Stenarbetare på södra Gotland

Bror min. Han och hans arbetskamrat bröt kalksten i Sundre på en öppen höjd med havshorisont synlig både i öster, väster och söder. Stenen användes som byggnadssten, till trappor och golv, som fönsterbänkar och fasader – och skulpturer och gravvårdar. De stenblock som bearbetades genom slipning och polering kallades hoburgsmarmor efter Hoburgen som också fyren på sydspetsen heter och som vi ofta hör namnet på i väderleksrapporter.

Väster om stenbrottet, nere vid stranden, bröt man förr sandsten. Även den användes som byggnadsmaterial men också som slipstenar och brynen. Den skeppades ut i världen via hamnen i Burgsvik. En gång hittade jag ett bryne ända borta i Ecuador. Min brors arbetskamrat, som hette Janne Kviberg, tog senare initiativ till ett stenmuseum på den vackra kustvägen ner mot Hoburgen. Kettelvikens stenmuseum är idag mycket uppskattat. Om ni har lyckan att få färdas kustvägen framöver så stanna till där en stund!