Rädda fria öppna vyer på Slussen

359

Stockholm den 29 mars 2010

Till
Stockholms stadsbyggnadskontor

Registraturen
stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

Synpunkter på planförslaget för framtidens Slussen.

Planförslaget tar inte tillvara de unika vyerna som är så typiska för Slussenområdet: utsikten mot Mälaren, Gamla stan och Saltsjön från Södermalmstorg, Ryssgården och områden kring busshållplatser och Katarinahissen.

Här vid Söderström, där Stockholms saga började för mer än 750 år sedan, har vi haft fri sikt mot Mälaren, mot Strömmmen och Skeppsholmen. Vackra vyer beundrade av stadens innevånare och besökare från hela världen.

När man till exempel svänger ner på Peter Myndes backe öppnar sig Saltsjön och man kan se fartyg och Djurgården. Samma känsla träffar en när man kommer upp från T-banan. Några kliv ut mot Södermalmstorg och man ser Mälaren. Från flera punkter kan man ta del av hela panoramat på en gång, allitfrån Västerbron, Mälaren, Stadshuset, Gamla stan och ut mot Strömmen. Det finns inte många torg i världen som har ett sådant panorama. Det är unikt.

Dessa öppna fria vidder mitt i storstad skapar frihetskänsla och en utsikt man aldrig tröttnar på. Det är som om man på torget får en känsla av luft under vingarna trots att man inga har. Jag menar att den känslan är så stark att till och med om man råkar vara nedstämd när man passerar Slussen så blir man ofta upprymd och gladare. Ljuset, vidderna, friheten gör gott.

Om de föreslagna husen runt torgen blir byggda kommer det att bli slutna torg. Inget fel på slutna torg i och för sig om de harmoniserar med områdets karaktär som Medborgarplatsen, Hötorget, Norrmalmstorg och Sergels torg. Men Slussens unika karaktär är just att inte vara slutet utan öppet. Öppet mot vatten, mot staden, mot himlen.

Det vore en tragedi om den fria öppenheten spolieras. Det är först när man studerar planskisserna som det står helt klart hur illa vyerna vårdas. Ingen av de pressbilder som finns på Slussenhemsidan eller i ”SLUSSEN INFORMATIONSBLAD” visar konsekvenserna för vyerna eftersom de visar perspektiv in mot torget, nere vid själva slussen och under de planerade broarna, samt från Strömmen mot Slussen. Den planerade Slussterassen kommer att bjuda på panoramautsikten, men inte som en naturlig del av de miljöer vi till vardags rör oss genom. Den kommer också att ligga i skugga stor del av dagarna och året och inte skänka samma frihetskänsla eftersom man har höga husväggar i ryggen. Från Gamla stan kommer de att bli som en mur.

Vårt kära Slussen har en historia som spänner över sekler. Det kan aldrig vara för sent att besinna sig och se med öppna ögon vad det är vi lämnar över till kommande generationer. De har all rätt i världen att få uppleva samma frihetskänsla som vi har kunnat göra. Att exploatera området så hårt som nu föreslås kommer att beröva dem den glädjen.

Avskärma inte Stockholms vackraste utsikt!
Bevara de öppna vyerna, frihetskänslan, rymden!

vänliga hälsningar

Bernt Lindgren

Uppropet ”Rädda Slussen” https://upprop.nu/SMEK