Per Anders Fogelström om kärnvapen

424

Per Anders Fogelström

Nyligen meddelade utrikesminister Margot Wallström att Sverige inte kommer att skriva under FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Utan att vara insatt i alla detaljer och alla tänkbara förhandlingspositioner så tror jag det är ett stort misstag. Det sänder ut helt fel signal. 1959 skrev Per Anders Fogelström tillsammans med Roland Morell boken ”Istället för atombomb”. Istället för atombombDen kom att få stor betydelse för att Sverige senare under 1960-talet avstod från att skaffa kärnvapen. I spetsen för den kampen stod många kvinnor, flera verksamma i det socialdemokratiska partiet. Margot Wallström bryter nu den traditionen.

SVT skriver 12 juli: ”I juli för två år sedan röstade 122 länder igenom FN:s konvention om kärnvapenförbud. Då röstade Sverige ja till avtalet, men skrev inte under något. Orsaken var att det uppstod en inhemsk debatt, där både ledare för USA och Nato uttalade sig.”

För två år sedan firades 100-årsminnet av Per Anders Fogelströms födelse. Jag skrev då artikeln ”Per Anders Fogelström 100 år” i Föreningen Arbetarskrivares tidskrift KLASS om hans betydelse för kampen för fred, en sida av honom som inte är lika känd som hans författarskap. Han var under fjorton år ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Beslutet att inte underteckna kärnvapenkonventionen är taget under stark press från NATO och öppnar dörren för en svensk anslutning. Regeringen hänvisar till att det inte finns stöd i riksdagen för att skriva under avtalet. Den har dock full rätt att göra det och stort stöd av svenska folket. Runt 80% är för att underteckna avtalet. Senare behövs riksdagens stöd för att ratificera det.

Kärnvapenhotet har ökat på senare tid när stormakterna börjat tala om att använda taktiska atombomber i lokala konflikter. En svensk anslutning till NATO skulle innebära att alliansen upprättar baser i Sverige, sannolikt även med kärnvapen. Ett storkrig med Ryssland skulle innebära att svenskt territorium blir krigsskådeplats.

Kampen för fred och mot kärnvapen är lika viktig idag som på 1950- och 60-talet.

Lär om Kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial från Svenska Läkare mot Kärnvapen.
Vi behöver alla lära mer om atomvapen och dess konsekvenser.