Öppet brev från bussförare om Slussen

229
Bussen på Slussen
Foto: Bengt Håkanson

Öppet brev från bussförare till Expertgruppen för Slussenprojektet

›› Brevet som pdf finns här

Slussen strategisk för Stockholmstrafiken

Stockholm är en vacker stad tack vare läget vid Mälaren och Saltsjön och utsikten från höjderna. Men det har en baksida: Staden är byggd på öar som är länkade med broar,  åsar och berg delar staden. Det gör trafikplaneringen komplicerad. Alla städer har problem med bilköer vissa tider. Men det svåra är att klara av onormala störningar. Då måste alternativa vägar finnas, vare sig det gäller en akut eller en planerad störning. I en stad byggd på en slätt är det mindre problem, men i Stockholm blir det besvärligt. Detta vet vi bussförare, vi måste ofta ta annan väg, ibland planerat av trafikledningen, ibland på egna initiativ. Vi förstår därför Slussens betydelse.

Slussen är en av de strategiska trafikpunkterna i Stockholm och näst efter Centralen regionens viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik. Den flexibla lösningen från 1935 erbjuder många körvägar. Slussen binder samman sju gator: Söder Mälarstrand, Stadsgården, Skeppsbron, Munkbron, Katarinavägen, Hornsgatan och Götgatan. Trots kraftiga höjdskillnader kan man ta sig mellan alla dessa gator.

Dagens Slussen är snillrik inte bara när allt flyter utan framförallt när trafikstörningar uppstår. Den fungerar som problemlösare vid störningar, som Stockholm Maraton, statsbesök, trasiga bussar, olyckor och liknande. Eller när tunnelbanan har driftavbrott. Sådana komplikationer uppstår mycket oftare än vad man som vanlig trafikant vet om.

Idag har Slussen planskild korsning och två broar. Med hjälp av dem, slingorna i treklövern och bussgatorna på Södermalms torg och Slussplan (Karl Johans torg), är det lätt att variera körvägar.

Med den föreslagna T-korsningen och en enda bro i Nya Slussen försvinner dessa möjligheter. Två exempel: Ersättningsbussar för tunnelbanan kommer inte att kunna vända vid Slussen; det kommer inte att vara möjligt att göra vändningar och omläggningar av busslinjer.

Våra erfarenheter som bussförare säger oss att det är avgörande för trafiken att det finns alternativa vägar när onormala trafikproblem ska hanteras. Det hjälper inte ett skvatt att vara klok och initiativrik om inga alternativ står till buds. Då är det stopp. I värsta fall tvärstopp. Och det allvarliga är att stoppet sprider sig till andra delar av staden och skapar kaos. Mer än i andra städer just för att Stockholms topologi gör staden känslig för störningar.

Slussen spelar alltså en strategisk roll, inte bara för att få trafiken att fungera i en komplicerad trafikknut, utan som en möjlighet att göra improvisationer av stor betydelse för hela Stockholm. Antalet trafikanter på de sju busslinjer (2, 3, 43, 53, 55, 71, 76) som trafikerar Slussen beräknas öka från 60 000 till 100 000 per dygn. Även om biltrafiken inte skulle öka, eller till och med i bästa fall minska, så kräver det flexibilitet som en T-korsning och en enda bro aldrig kan ge. Särskilt för bussarna, men också för cyklisterna som snabbt ökar i antal. Och inte minst för utryckningsfordon av alla slag som snabbt måste kunna improvisera framkomliga vägar.

Nya Slussen innebär en dramatisk försämring för trafiken
. Vi inser också att andra kvalitéer vid Slussen, som den öppna panoramavyn, mötesplatserna, bussterminalen och allt vad det kan vara, måste tas hänsyn till. Men vi vill understryka att Slussens primära funktion är som förbindelse för alla slag av trafik mellan norr och söder.

Det är vår övertygelse att en modernisering av Slussen därför bör utgå från den nuvarande flexibla lösningen som bevisligen fungerat i 80 år. Sedan kan den självklart förbättras med nutida teknik. Nacka-Värmdöterminalen kan till exempel få en vänthall med Stockholms finaste utsikt mot Saltsjön. Än är det inte för sent att skåda möjligheterna genom den politiska prestigedimman. Kommunens förtroendevalda har full frihet att ta ett nytt beslut som har framtiden för sig. Staden äger fastigheterna vid Slussen och har full rådighet över ombyggnaden.

Bengt Håkanson Bernt Lindgren Peter G. Lugnegård Benny Lundström Tina Messing
Charlotta Munkberg Annika Trägårdh
Samtliga undertecknare har yrkeserfarenhet som bussförare i stadstrafik och trafikering av Slussen

›› Brevet som PDF finns här

›› Publicerad i SvD: ”Nya Slussen är en dramatisk förändring”