Om oss berättas sällan

398

Klass nr 5

Sju av mina bilder från arbetslivet i senaste numret av KLASS, tidskrift utgiven av ›› Föreningen Arbetarskrivare. Till bilderna en intervjutext skriven av Jane Morén. Dessutom artiklar om Maria Sandel och Ove Allansson och mycket mer.