Klara i Stockholm

546

Rivning i Klara
En gammal bild min pappa tog med en enkel kamera på 50- eller 60-talet. Negativet har farit illa med åren, men berättelsen i bilden finns där ändå. Och kompositionen.