Kärrtorp

P1140884_800Jag bländas av den starka solen när vi samlas i Kärrtorp. Ser ändå en pojkes blick på ett plakat. Han blev bara fjorton år, han misshandlades till döds av nazister. Hans namn är John Hron. Hans blick bränner sig fast i mig som solen bränner i bilden. Men hans blick lyser också upp liksom solen spred sitt efterlängtade ljus denna härliga midvinterdag i Kärrtorp. En dag av kamp, kärlek och gemenskap.

P1140891_300Våld – och hot om våld – är fascismens sätt att utöva makt genom att göra oss rädda. I SvD skriver elva författare och journalister: ”Enligt Säpos egen statistik misstänks svenska nazister för 14 mord och dråp under perioden 1999-2009 (vänsterextremister för inga).” Fascistiska rörelser sprider extrem nationalism för att splittra oss från medmänniskor av annan nationalitet. Och rasism för att vi ska bekämpa varandra istället för att kämpa tillsammans för ett bra liv för alla.

Den här söndagen strax före jul är vi många, kanske uppemot 20 000. Hela torget i Kärrtorp på linje 17 är knökfullt. Vi är många och känner trygghet och styrka och glädje över att vara tillsammans. Som en lavaström rör vi oss längs Kärrtorpsvägen. I backen ner mot Kärrtorps idrottsplats möts vi av strömmar av människor från andra håll men med samma mål: Att enigt manifestera mot våld och fascism.

Vi behöver vara många för att försvara vår sköra demokrati, som kan verka så självklar, men ändå är ung och sårbar i en tid när det nyliberala systemet inte förmår ta sig ur sin kris. När kapitalet flödar men inte upprätthåller välfärden.

Så länge makteliten i det samhällssystem vi lever i känner sig säkra i sin utövning ges vi vanliga medborgare relativt stor frihet, men när de inte längre gör det inskränks demokratin. En demokrati för alla förutsätter att den är levande; den måste erövras, försvaras och utvecklas. Om folkstyre ska överleva så måste det vara en kär angelägenhet för oss alla, vi måste vara delaktiga och visa vår styrka tillsammans. Ingen kan göra det åt oss, det räcker inte med en röst vart fjärde år som andra ska förvalta. Vi måste hela tiden bruka demokratin, använda oss av dess rättigheter och skyldigheter. Vi måste stötta varandra för att skapa trygghet i lokalsamhället  och försvara välfärdssamhället. Att kämpa för social rättvisa är en del av kampen mot de mörka krafterna.

Krisen visar inga tecken på att gå över, arbetslösheten och fattigdomen ökar. Inskränkningar görs i offentlighetsprincipen och staten förfinar metoder att övervaka. Den fria rörligheten vidmakthålls för kapital men inskränks för arbete. Och för demokratiska rättigheter:  i Spanien antas lagar som inskränker mötes- och demonstrationsfriheten.

P1140881_800

Det är allvarligt. Söndagens mäktiga manifestation i Kärrtorp är en signal till de våldsamma grupperna, men också till de odemokatiska krafter som verkar utan att synas i maktens labyrinter. Därför var det bra att vi var många, och att det var stor bredd. Fascismen måste motas av alla demokratiska krafter tillsammans.