Inte en fråga för eliter Thente!

344

Slussenutsikt
Vy från Slussen mot Saltsjön

Jonas Thente skriver i DN att det är kulturelitens konservativa som kritiserar förslaget till Nya Slussen. Inte för att jag vet vilka han räknar till dem, men mig och många andra stockholmare och besökande som oroar sig för de tragiska konsekvenserna av förslaget har han knappast räknat med. Jag är bussförare och trafikerar dagligen Slussen.  Slussen är en av de viktigaste länkarna och vardagsmiljöerna. Vad man gör med Slussen berör alla och är ingen fråga för ett fåtal.

Jag kan också vara skeptisk mot eliter. Kulturelit såväl som mediaelit, politikerelit och marknadselit. Till synes ofta i konflikt med varandra, men samtidigt i symbios. Ty mediaeliten framhäver ju kultureliten. Det är de kända namnen man publicerar när man skriver om uppropet för Slussen. Men opinionen är mycket bredare än så.

Varje generation har rätt att forma sin samtid. Men de flesta känner också en önskan att göra det så att framtiden inte blir blåst på det unika.

Vad är det unika med Slussen, Mälarens utlopp i Saltsjön, förutom sin funktion av sluss och kommunikationslänk?

Den fria sikten, rymden, att man får luft under vingarna. När jag just läst Thentes artikel på ett café på Hornsgatan fortsatte jag mot Gamla stan och Normalm. Naturligtvis via Slussen. Jag stannade till på Södermalmstorg, ett av Stockholms äldsta torg. Framför mig Gamla stan och den öppna vyn mot Saltsjön, stadens havsvik. Vrider ansiktet mot väster och njuter av Mälarhavet, Västerbrons valv och Stadshusets torn. Från en och samma punkt.

Det är denna unika vy som det nya slussenförslaget vill skärma av med nya fastigheter, kontor och gallerior. Det är det som gör mig och så många andra förtvivlade och upprörda. Ja, till och med känner oss lurade. Ty i plansamrådet togs inga skisser fram som klart visar konsekvenserna för utsikten. Detta har projektledningen själv erkänt. Däremot presenterades eleganta skisser i perspektiv där man inte rör sig till vardags. Men det är just den unika vyn i vardagsmiljön som många vill värna.

Det är inte en fråga för en elit. Som bussförare tampas man dagligen med trafikproblemen därför att delar av Slussen stängts av på grund av skador. Något måste göras. Men vad som än göres får inte karaktären av rymd och öppenhet spolieras.

Bernt Lindgren