Lokstallet

FOTOGRAFISKA BERÄTTELSER  #1

De välvda takbågarna, ljuset, atmosfären.
I lokstallets – eller driftverkstadens – travershall i Hagalund arbetade jag mitt första år på järnvägen innan jag blev banarbetare för underhåll och byggnation av spår.


Den gamla travershallen var vacker att se när solen riktade sina strålar mot golvet. Den kändes trygg och jag trivdes där. Men luften var inte så bra. På bilden spyr lokomotorn ut dieselavgaser. Skiftgången också ohälsosam.


Traversen var golvgående och inte hängande i tak som vi gärna associerar med travers. Från bangårdens olika spår körde vi in loken som sedan flyttades i sidled för att komma in på rätt verkstadsspår. Det var ett logistiskt pussel som krävde tankeförmåga att få in och ut dem på rätt spår och i rätt ordning beroende på vilket tåg de skulle dra. Lokförarna hämtade loken där de stod uppställda på bangården.