Arbetsfotografi

909

ArbetsfotografierNyligen gjorde jag en liten utställning på Galleri Nordostpassagen kallad Arbetsbilder med fotografier från min tid som järnvägsarbetare och lastbilsförare, samt från Ecuador och Gotland.

Till utställningen sammanställde jag en bok på femtio sidor med titeln Arbetsfotografier. Boken innehåller med några undantag samma bilder som var med på galleriet och vill ge inspiration att berätta om arbetsmiljöer med fotografins hjälp.

Boken kan beställas direkt från mig för 80 kronor plus frakt och moms (6 %).

Mejla till Bernt Lindgren eller ring 08-186047. Kontaktformulär finns också i menyn ovan.

Natur- och gatufotografi, porträtt- och sportfoto, är vanliga genrer inom fotografin. För arbetslivet, där vi tillbringar halva vår vakna tid runt femtio år, finns ingen bra beteckning. I fackförbundspress eller på museer ser vi ofta bilder av arbete, men på fotoutställningar är de mer sällsynta och jämfört med annan fotografi är det sparsamt även i media.

Livet kräver arbete och ger oss på köpet skaparglädje; lägg till kärlek och solidaritet och meningen med livet är klarlagd. Vårt samhälle behöver det. Utan arbetande människor faller det ihop. Arbetet skapar gemenskap och resultat som var och en inte skulle klara. Ensam bygger man inte en järnväg.

Arbete är värt att skildra med fotografi. Det stärker självkänsla och sammanhållning. En arbetskamrat från min tid som järnvägsarbetare sade: ”Ibland har jag undrat vad jag gjort med alla år, vad det var för mening med det just jag gjorde på järnvägen. Men när jag såg dina bilder var det som att få ett kvitto på att jag varit till nytta.” Genom att spegla varandras arbetsliv får vi syn på det ur nytt perspektiv och stärker både vårt eget och det kollektiva självförtroendet.

Många yrkesfotografer har skildrat arbetsmiljöer. Men det har ett värde i sig att vi själva berättar om våra egna arbeten. Den digitala fototekniken har gjort det enklare. Idag är det lätt att bära en digital kamera i bältet, eller plåta med mobilen. Dessutom billigare.
Arbetsdelningen är långt driven, vi lär oss att behärska olika arbetsuppgifter, men helheten är beroende av att var och en gör sin del. Vi vet för lite om varandras arbetsvardag. Det som för oss själva är rutin är en spännande värld för andra. På resande fot blir det mer spännande om vi inte bara avbildar vackra vyer och fantastiska hus. Vi tillför livets nödvändighet om vi plåtar när människor arbetar. Ett hus finns ju inte till utan arbete, det består av materialiserat arbete.

Dagens Nyheter Epsteins STHML skrev om utställningen: ›› Från Gotland till Ecuador – Bernt Lindgrens lovsång i bild till arbetet