Slussens framtid på spel

162

Slussen

Förra årets förslag till ombyggnad av Slussen mötte en storm av kritik och protester. Nu kommer ett nytt omarbetat förslag som enligt Stockholms stads hemsida är det slutgiltiga. Slussens historia och betydelse och det djupa engagemanget från stadens befolkning är dock så stort att det inte alls är säkert att det är så slutgiltigt om förslaget inte är mycket bra.

Den 3 maj och fram till 19 juni kommer förslaget att presenteras på Sjömanshemmet på Peter Myndes Backe 3 som ligger alldeles intill tunnelbanan. Inget är ännu officiellt kring det nya förslaget, men av det som läckt ut kan man ana två saker. Dels att man verkligen har påverkats av den kraftiga opinionen kring Slussens utformning, framförallt när det gäller de fria öppna vyerna och den lodräta ”muren” mellan norr och söder. Men också att de stora bristerna kring trafiklösning och arkitektonisk utformning av områdets känsliga karaktär kvarstår.

Beslut om vad som ska hända med Slussen måste tas snart, förfallet accelerar. Men det får inte bli ett beslut som det vilar desperation över. Jag hoppas att utställning blir lika välbesökt som den förra våren och debatten lika livlig. Kring Slussen ska det blåsa friska vindar. Dess frihet är värd att kämpa för.