Tåget i Stånga

Järnvägsskulptur i Stånga
Järnvägsskulptur i Stånga av konstnären Hasse Lindroth i samabete med ortsbefolkningen till minne av järnvägsepoken på Gotland.