Lokstallet

Driftverkstaden i Hagalund, travershallen. (Bernt Lindgren)
Min arbetsplats när jag började på järnvägen. Driftverkstaden i Hagalund.

… till bloggen ›