Första bilden med ny kamera

35

Ljus och grönska

Varje morgon jag vaknar med solljus genom grönska känner jag livslycka.