En järnvägsbro

20

För länge sedan, kanske närmare 25 år, gjorde jag förberedande mätningar för den här bron. Vi hade en liten båt vid gamla brons brofäste för att ta oss ut på Årsta holmar.